Welkom bij BijZonderwijs 

Op vrijdag 1 september 2017 ging ik als bestuurder aan de slag bij Spolt. Spolt is een ambitieuze onderwijsorganisatie en ik ben een onderwijsman die vooruit wil, dus dat treft. Ik wil alle bestuurders, directeuren en leraren waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt bedanken voor hun vertrouwen. Net als u blijf ik me inzetten voor betekenisvol onderwijs voor alle kinderen. 

We zien en spreken elkaar.

In het voorjaar van 2017 werd mijn boek over het veranderend toezichtkader van de onderwijsinspectie gepubliceerd. Het boek verschaft relevante informatie over het vernieuwde toezichtkader, en is daarnaast een pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geworden: 

'Veranderend toezicht; werken aan wederzijds vertrouwen'

U kunt mijn boek hier bestellen.

Lovende recensies:

Boekbespreking Willem de Vlaming/PLPO;

Biblion;

Jan Stuijver in Kader Primair/AVS 

Vertrouwen is het toverwoord 

jsw-online: Dit boek is een steuntje in de rug voor het onderwijs