Wat doet BijZonderwijs? 

BijZonderwijs begeleidt leerkrachten, schoolteams, directeuren en besturen en helpt hen om op hun eigen vragen zelf passende antwoorden te realiseren.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen

In mijn boek Veranderend toezicht, werken aan wederzijds vertrouwen zet ik het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie uiteen en moedig bestuurders, schoolleiders en leraren aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. U kunt bij BijZonderwijs terecht voor advies, lezingen en workshops op maat. 

Leiderschap

Als de ruimte waarin kinderen en volwassenen zich in een school bewegen helder in beeld gebracht wordt, kunnen alle betrokkenen hun eigen leiderschap ontwikkelen. Teams, leerkrachten en schoolleiders kunnen een beroep doen op BijZonderwijs

Coaching

Elke leerkracht en elke schoolleider heeft recht op coaching. Dat recht is echter nergens wettelijk vastgelegd. BijZonderwijs is uitstekend in staat om leerkrachten en schoolleiders te coachen. Gérard Zeegers weet wat er nodig is en stemt af met de opdrachtgever en coachee.   

Visieontwikkeling

Teams en schoolleiders worden door de rijksoverheid gefinancierd om onderwijs te verzorgen. Dat werkt het beste als men samenwerkt vanuit een heldere visie en een eenduidige missie. Teams en schoolleiders die hun missie en visie willen formuleren of herijken kunnen bij BijZonderwijs  terecht.   

IKC-vorming

Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde. En gelukkig weten de professionals in opvang en onderwijs elkaar inmiddels ook steeds beter te vinden. Gérard Zeegers beschikt over de juiste kennis en de gewenste tact om te komen tot een Integraal KindCentrum waar kinderen en professionals zich kunnen doorontwikkelen.

Interim management  

Is het de manager of is het de leider die excelleert c.q. vastloopt?! De vraag wordt nog te weinig gesteld, het antwoord vaak niet gevonden. BijZonderwijs is uitstekend in staat om bij te sturen. Gérard Zeegers  was eerder succesvol als directeur a.i.

Dagvoorzitter

Gérard Zeegers laat mensen wel in hun waarde... Hij laat ze niet met rust.

Tekstschrijver

Soms moet het kort en bondig, soms zakelijk en soms mag het prikkelend worden vastgelegd. Voor pakkende persberichten en compacte beleids- en schoolplannen kunt u bij  BijZonderwijs terecht. Roept u maar.

Gérard Zeegers is een doener en een denker. Hij is een man van de praktijk die de theorie continu bestudeert. Hij is daarnaast een theoreticus die nog steeds midden in de praktijk staat. Hij is in staat om snel te schakelen tussen denken en doen.  

"I want to meet passionate people... that's enough"